คำอธิบาย : เป็นพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อส่งลมระยะปานกลาง เหมาะสำหรับงานดูดระบายความร้อนกลิ่น ควัน ใบพัดเป็นแบบกรงกระรอก(Forward curve) ใช้มอเตอร์ขับตรง ดูแลง่าย ลดการซ่อมบำรุง ให้ปริมาณลมมาก แรงดันปานกลาง เสียงค้อนข้างเงียบ