คำอธิบาย : บอดี้สูทขาเว้า ขาสั้น สีพื้น รายละเอียด ราคา ตามระบุในรูป