สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย

0.2Mสินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย 

          จากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาลงไปทั่วโลกในช่วง 2-3 ปีมานี้ ส่งผลให้ตลาดการส่งออกของไทยค่อนข้างชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด แต่หลังจากมีการประกาศการนับถอยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ  AEC)  ส่งผลให้ตลาดการค้าไทยเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะ 9 ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในปัจจุบันเลยทีเดียว
 

          ทั้งนี้ เว็บไซต์การค้าไทยของกระทรวงพาณิชย์ ได้เผยถึงตัวเลขตลาดการส่งออกของไทย ทั้งสินค้าเกษตรกรรม, สินค้าแร่และเชื้อเพลง, สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงมีการจัดอันดับในภาพรวมของสินค้าที่ส่งออกมากที่สุดและทำรายได้ให้กับประเทศไทยมากที่สุด โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เผยแพร่ในปัจจุบัน

สินค้าส่งออกสำคัญ 10 อันดับแรกของไทย เมื่อเรียงลำดับตามมูลค่า มีดังนี้


         

          1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 180,369.7 ล้านบาท คิดเป็น 10.6 เปอร์เซ็นต์
          2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 130,652. ล้านบาท คิดเป็น 7.7 เปอร์เซ็นต์
         
3. น้ำมันสำเร็จรูป 89,127.7 ล้านบาท คิดเป็น 5.2 เปอร์เซ็นต์
         
4. ยางพารา 71831.7 ล้านบาท คิดเป็น 4.2 เปอร์เซ็นต์
         
5. เม็ดพลาสติก 69,751.5 ล้านบาท คิดเป็น 4.1 เปอร์เซ็นต์
         
6. เคมีภัณฑ์ 69,613.9 ล้านบาท คิดเป็น 4.1 เปอร์เซ็นต์
         
7. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 67,747.1 ล้านบาท คิดเป็น 4.0 เปอร์เซ็นต์
         
8. ผลิตภัณฑ์ยาง 64,400.4 ล้านบาท  คิดเป็น 3.8 เปอร์เซ็นต์
         
9. อัญมณีและเครื่องประดับ 58,097.0 ล้านบาท คิดเป็น 3.4 เปอร์เซ็นต์
         
10. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 51,235.2 ล้านบาท คิดเป็น 3.0 เปอร์เซ็นต์
 
          อย่างไรก็ตาม หากจำแนกสินค้าส่งออกในแต่ละหมวด เช่น สินค้าเกษตรกรรม, สินค้าแร่และเชื้อเพลง, สินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร สามารถจัดลำดับได้ ดังนี้
 
10 อันดับ สินค้าเกษตรกรรม ประเภทกสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง เรียงลำดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้


         

          1. ยางพารา 71,831.7 ล้านบาท คิดเป็น 42.9
          2. ข้าว 33,164.6 ล้านบาท คิดเป็น 19.7 เปอร์เซ็นต์
         
3. ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 25,549.8 ล้านบาท คิดเป็น 15.2 เปอร์เซ็นต์
         
4. ไก่แปรรูป 14,620.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.7เปอร์เซ็นต์
         
5. กุ้งสด แช่เย็น แช่แข็ง 7,152.5 ล้านบาท คิดเป็น 4.3 เปอร์เซ็นต์
         
6. ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 6,436.8 ล้านบาท  คิดเป็น 3.9เปอร์เซ็นต์
         
7. ปลาหมึกสด แช่เย็น แช่แข็ง 2,708.1 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็นต์
         
8. เนื้อปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 2,330.4 ล้านบาท คิดเป็น 1.4 เปอร์เซ็นต์
         
9. เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 2,204.6 ล้านบาท คิดเป็น 1.3 เปอร์เซ็นต์
         
10. ผักสด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 1,787.0 1.3 ล้านบาท คิดเป็น 1.1 เปอร์เซ็นต์


10 อันดับ สินค้าแร่และเชื้อเพลิง เรียงลําดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้          1. น้ำมันสำเร็จรูป 89,127.7 ล้านบาท คิดเป็น 87.8 เปอร์เซ็นต์
         
2. น้ำมันดิบ 10,749.4 ล้านบาท คิดเป็น 1.6 เปอร์เซ็นต์
         
3. แร่ยิปซัม 1,435.0 ล้านบาท คิดเป็น 1.5 เปอร์เซ็นต์
         
4. เฟลค์สปาร์ 114.4 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
         
5. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 60.9 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
         
6. แบไรท์ 51.0 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
         
7. ฟลูออร์สปาร์ 29.9 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
         
8. สเตอร์รีไรท์ 17.5 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
         
9. ดีบุก 2.1 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
         
10. สังกะสี 1.3 ล้านบาท ไม่ได้ระบุสัดส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์
 
10 อันดับสินค้าอุตสาหกรรม เรียงลำดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้
          1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 180,369.7 ล้านบาท คิดเป็น 23.1 เปอร์เซ็นต์
         
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 130,652.0 ล้านบาท คิดเป็น 16.9 เปอร์เซ็นต์
         
3. เม็ดพลาสติก 69,751.5 ล้านบาท คิดเป็น 8.9 เปอร์เซ็นต์
         
4. เคมีภัณฑ์ 69,613.9 ล้านบาท คิดเป็น 8.9 เปอร์เซ็นต์
         
5. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 67,747.1 ล้านบาท คิดเป็น 8.8 เปอร์เซ็นต์
         
6. ผลิตภัณฑ์ยาง 64,400.4 ล้านบาท คิดเป็น 8.3 เปอร์เซ็นต์
         
7. อัญมณีและเครื่องประดับ 58,097.0 ล้านบาท คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์
         
8. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 51,235.2 ล้านบาท คิดเป็น 6.6 เปอร์เซ็นต์
         
9. แผงวงจรไฟฟ้า 48,448.3 ล้านบาท คิดเป็น 6.3 เปอร์เซ็นต์
         
10. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 37,562.3 ล้านบาท คิดเป็น 4.8 เปอร์เซ็นต์
 

10 อันดับสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร เรียงลําดับตามมูลค่าการส่งออก ดังนี้

10 อันดับสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

          1. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 36,367.4  ล้านบาท คิดเป็น 32.7
          2. น้ำตาลทราย 22,014.7 ล้านบาท คิดเป็น 19.8
          3. ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 11,399.9 ล้านบาท คิดเป็น 10.2
          4. เครื่องดื่ม 10,200.9 ล้านบาท คิดเป็น 9.2 เปอร์เซ็นต์
          5. อาหารสัตว์เลี้ยง 8,521.9 ล้านบาท คิดเป็น 7.6 เปอร์เซ็นต์
          6. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ 8,150.0 ล้านบาท คิดเป็น 7.4 เปอร์เซ็นต์
          7. ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 6,149.2 ล้านบาท คิดเป็น 5.5 เปอร์เซ็นต์
          8. สิ่งปรุงรสอาหาร 3,873.8 ล้านบาท คิดเป็น 3.5 เปอร์เซ็นต์
          9. ผักกระป๋อง แปรรูป 2,299.6 ล้านบาท คิดเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์
          10. เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ 2,298.0 ล้านบาท คิดเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์
 
          สรุปได้ว่า จากภาพรวมทั้งหมด สินค้าที่ทำมูลค่าการส่งออกมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่สินค้าประเภทรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ขณะที่รองลงมา คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนอันดับที่ 3 คือ น้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แต่สินค้าจำเป็นอย่างสินค้าอุปโภค บริโภค แม้มูลค่าจะน้อยกว่า แต่ก็ยังคงทำตลาดการส่งออกได้เป็นอย่างดี ซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่า จากนี้ต่อไปตลาดการส่งออกของไทยจะยังคงคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือไม่


ที่มาข่าว: KAPOOK.com

sendLINE

Comment