ติดต่อ

599/71 อาคารกลางกรุง ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
599/71 The Royal Vienna Ratchada Rd., Jatujak, Bangkok 10900 Thailand
+66 (0) 2192 1685-6
+66 (0) 2192 1689
marketing@thaipurchasing.com, webmaster@thaipurchasing.com

ชื่อ-สกุล :
บริษัท :
โทรศัพท์มือถือ :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรสาร :
อีเมล์ :
รายละเอียด :

คำชี้แจง - ระวังสินค้าเลียนแบบ :
   เนื่องจาก บริษัท เทน โช จำกัด ผู้ผลิตสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ สินค้าให้กับองค์กร ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก ดังกล่าวมาแล้วนั้น และหากมีบุคคลหนึ่งบุคคลใด กล่าวอ้างว่าได้เป็นส่วนหนึ่งส่วนใด เครือข่าย สาขา หน่วยงานใดๆ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เทน โช จำกัด หากบุคคลใดประสงค์จะทำธุรกรรมกับผู้ที่กล่าวอ้างนั้น ทางบริษัทฯขอแนะนำให้ท่านทำการตรวจสอบมายังบริษัทฯ หรือกระทำตรวจสอบตามคำชี้แจงดังนี้
   1. บริษัท เทน โช จำกัด เป็นผู้ผลิตหนังสือไดเร็กทอรี่ ที่ชื่อว่า "PURCHASING INDUSTRIAL PRODUCT", จะมีสีแดงเป็นเอกลักษณ์ของหนังสือเรา หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 192 1685-7 ฝ่ายการตลาด
   2. สำหรับชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวารสาร , ซีดี, หรือระบบอินเตอร์เน็ตต่างๆ เป็นต้น ล้วนแต่จะมี คำว่า" PURCHASING " ทั้งสิ้น หรือเครื่องหมายอื่นๆที่แสดงว่า สินค้าชนิดนั้นๆ มาจาก บริษัท เทน โช จำกัด อย่างชัดเจน ดังนั้นหากมีการกล่าวอ้างจากบุคคลหรือองค์กรใดว่าเกี่ยวข้อง หรือดำเนินการโดยเป็นตัวแทนของบริษัทฯ กรุณาให้ท่านตรวจสอบอย่างชัดเจนหรือต้องมีการแสดงเอกสารว่าเป็นพนักงานของบริษัทฯ และหากมีข้อผิดพลาด หรือปัญหาประการใดเกิดขึ้น โดยไม่มีการตรวจสอบก่อนการทำธุรกรรมต่างๆนั้น ทางบริษัท เทนโช จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการทำธุรกรรมใดๆนั้น ทั้งสิ้น และหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ บริษัท เทน โช จำกัด

แผนที่