• ท่อทนความร้อนอเนกประสงค์

  • หมวดหมู่ : ท่อยาง
  • โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) บจก.
  • เว็บไซต์ : www.toyoxthai.com , facebook.com/Toyoxthai
  • เบอร์ติดต่อ : 027295334-6
  • อีเมล์ : info@toyi.com
  • ราคา : -
  • รหัสสินค้า : TSITH-6, 9, 12, 15, 19, 25

คำอธิบาย : ใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ (เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์ระบายความร้อน และอุปกรณ์ที่มีความร้อน ท่อ TOYOSILICONE สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 120° C สามารถใช้งานที่ต้องเจอความร้อนสูงๆได้ดี ท่อโค้งงอได้ดีในสภาวะเย็น เช่น ในกระบวนการบรรจุและลำเลียง